Szkolenia  

   
   
   
   
   
   

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Szczegóły

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile organizuje Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne. Kurs jest formą przygotowania pedagogicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, przygotowuje do pracy z młodzieżą jak i osobami dorosłymi.

 

Celem jest przygotowanie mistrzów i instruktorów do samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania zadań oraz prezentacji problemów dotyczących kształcenia zawodowego w swojej specjalności.
Adresaci: w kursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane poniższą tematyką, w szczególności: pracownicy lub właściciele zakładów prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami, opiekunowie praktyk zawodowych, wykładowcy prowadzący wykłady np. z dziedziny bhp.
Czas trwania i sposób organizacji kursu: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 224, poz. 1626) zaktualizowane zasady organizowania kursu pedagogicznego obowiązują od 1stycznia 2011 roku. Kurs obejmuje 80 godzin ( 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.
Wymagania wstępne dla uczestników: zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust.4 i 5 w/w rozporządzenia uczestnik powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać
lub:
świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać
lub:
świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
lub:
świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będzie nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,

lub:
dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać.
Ramowy program kursu:
1. PODSTAWY PEDAGOGIKI - 15 godz.
2. PODSTAWY PSYCHOLOGII - 15 godz.
3. METODYKA NAUCZANIA - 40 godz.
4. PRAKTYKA METODYCZNA - 10 godz.
Praktyka metodyczna jest integralną częścią procesu kształcenia instruktorów praktycznej nauki zawodu. Uczestnika kursu obowiązuje odbycie 10 godzin praktyki zawodowej w środowisku pracy (może być to własna firma), zgodnie z kierunkową specjalnością zawodową.
Osoba kończąca kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu otrzymuje zaświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - 67 352 70 11 lub kontakt e - mailowy - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KOSZT: 600 złotych

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Partnerstwo z CDN  

Loading
http://www.odn.pila.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/patronat.partnerstwo-uamgk-is-190.pnglink
http://www.odn.pila.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/patronat.partnerstwo-pcegk-is-190.pnglink
http://www.odn.pila.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/patronat.toc.toc_parnter3gk-is-190.pnglink
http://www.odn.pila.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/patronat.wsggk-is-190.pnglink
   

Patronat CDN  

http://www.odn.pila.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/patronat.metody2gk-is-162.pnglink
«
»
Loading…
   
   
   
doradca

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zamiany ustawień cookies w przeglągarce Polityka Prywatności CDN w Pile.

Zgadzam się i