Zmiany w CDN w Pile

Szczegóły
Utworzono: piątek, 21, sierpień 2015 06:34

Szanowni Państwo,

Mijający rok szkolny był dla Centrum Doskonalenia w Pile szczególnie ważny, ponieważ w lipcu otrzymaliśmy – z dwóch niezależnych źródeł - potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych przez nas usług.

Pierwsze – to przedłużenie na kolejne trzy lata certyfikatu PN – EN ISO 9001:2009
w zakresie: doskonalenia i dokształcania nauczycieli, nadzoru pedagogicznego
nad doradztwem metodycznym, wspomagania szkół/placówek oraz informacji pedagogicznej.

Drugie – to uzyskanie akredytacji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, potwierdzającej,
że – jak czytamy w uzasadnieniu – „Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile zapewnia kadrę o stosownych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, spełniającą warunki wymienione w § 3 pkt. 1 cytowanego rozporządzenia. Opracowuje i wdraża programy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację, spełniając warunki wy-mienione w § 3 pkt. 2 ww. rozporządzenia. Zgodnie z wymogami zawartymi w § 3 pkt. 3 i 4 ww. rozporządzenia, prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę
z zakresu doskonalenia zawodowe-go nauczycieli, zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną, systematycznie uzupełnianą z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i postępu technicznego. Podejmuje działania ukierunkowane na zapewnienie jakości kształcenia. (...)"

Serdecznie dziękujemy za wybór naszej oferty szkoleniowej i wysoką ocenę jej jakości wyrażaną w ankietach ewaluacyjnych.

Na rok szkolny 2015/2016 przygotowaliśmy bardzo wiele różnorodnych form doskonalenia i dokształcania, mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Serdecznie zapraszamy
Dyrektor i pracownicy CDN w Pile

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zamiany ustawień cookies w przeglągarce Polityka Prywatności CDN w Pile.

Zgadzam się i